Oproep aan psychiaters

De psychologie is absoluut geen wetenschap en staat nog steeds hopeloos in de niet passende kinderschoenen. Dat bevestigen talloze verhalen uit de praktijk. Een goed voorbeeld daarvan is het verhaal van een 37-jarige cliënte die mij samen met haar moeder bezocht. Ze durfde al een aantal jaren nauwelijks iets te ondernemen en had regelmatig last van maagklachten, gecombineerd met overgeven. Ze at weinig en als gevolg daarvan was ze broodmager.

Ze was, zoals zovelen met psychische klachten, op zoek gegaan naar oorzaken in haar verleden. Haar vader had haar als kind wel eens seksueel benaderd. Iets wat zij hem op latere leeftijd moeilijk kon vergeven. De band met haar vader was dan ook niet best. De relatie met haar moeder daarentegen was bijzonder goed. De vrouw had er begrip voor dat haar moeder vanwege haar geloofsovertuiging nooit was gescheiden van haar vader.

Psycholoog
Tijdens haar zoektocht naar oorzaken, geïndiceerd door een psycholoog, kwam de vrouw tot de volgende slotsom: mijn echtgenoot is te egoïstisch en heeft te weinig begrip voor mij. Haar psycholoog had groot gelijk; ze kon maar beter gaan scheiden. Alleen, die stap was nu nog te groot voor haar.

Ik heb die middag hard met haar gewerkt en liet, zoals ik altijd doe, haar verleden met rust. Ik ging er vanuit dat als het weer goed met haar zou gaan, het ook met haar privéleven wel in orde zou komen. Een week later kreeg ik een mooie ansichtkaart en bleek dat ze er met haar moeder enkele dagen tussenuit was geweest. Ze had zich wonderbaarlijk goed gevoeld.

Gedonder
Later had ik nog enkele malen contact met haar, omdat de klachten steeds weer terugkwamen. Steeds gaf mijn interventie voor enkele dagen wat rust. Maar dan begon het gedonder weer. Ook ontmoette ik enkele keren haar man. Ik leerde hem kennen als een aardige, hardwerkende, zorgzame echtgenoot. Bij het gemis aan een positief ingestelde en gezonde vrouw, reageerde hij zich af door marathons te lopen. Zo kon hij de situatie thuis het hoofd bieden.

Psychiater
Er was ruim een jaar voorbijgegaan toen de echtgenoot weer contact met mij opnam. Het dreigde helemaal mis te gaan met zijn vrouw. Ze had contact gezocht met een psychiater die weigerde haar te behandelen als ze géén antidepressiva zou nemen. Vanwege dit ultieme chantagemiddel had ze zijn raad opgevolgd. Toen haar problemen juist verergerden, werd haar medicatie in plaats van afgebouwd, juist verhoogd. De problemen werden vervolgens nog erger. Gelijktijdig moest ze van de psychiater in therapie bij een psycholoog.

Overlijden
Op een dag bezocht de vrouw haar psycholoog in gezelschap van haar moeder. Er kwam een tweede psycholoog bij zitten. Na afloop kwamen beiden tot de volgende conclusie: Het probleem van de vrouw werd veroorzaakt door haar moeder. ‘Uw moeder houdt u in een onbewuste  wurggreep’, was hun boodschap. Pas na haar overlijden zou zij daaraan kunnen ontkomen…

Extreem
Gechoqueerd verlieten beide dames de praktijk. De moeder met een enorm schuldgevoel. Wat had ze toch verkeerd gedaan? En de dochter op zoek naar een bevestiging van het gelijk van deze wondertherapeuten. De relatie tussen de vrouw en haar moeder bekoelde en de psychologische problemen werden extreem.

Opname in ziekenhuis
Toen ik haar op verzoek van haar echtgenoot thuis bezocht, schrok ik enorm. De vrouw woog hooguit nog maar veertig kilo en dat voor iemand van één meter 75. Ik was niet in staat om rust te brengen in haar situatie. Al wekenlang durfde en kon ze nauwelijks nog eten.
Omdat ik haar niet kon helpen - iets wat mij weinig overkomt - dacht ik aan een lichamelijk probleem. Ik adviseerde haar om meteen naar een internist te gaan en zich te laten opnemen in het ziekenhuis. Zo doorgaan kon echt niet meer. Ik was bang dat ze dood zou gaan.

Lichamelijke oorzaak
De internist bleek vakbekwaam. Hij ontdekte dat haar klachten al die jaren werden veroorzaakt door een maag- of darmbacterie. Een bacterie die in Nederland nauwelijks en in voormalig Joegoslavië vaker voorkomt en die resistent is voor vrijwel alle antibiotica. De vrouw vertelde dat ze, voordat haar klachten begonnen, inderdaad op vakantie was geweest in voormalig Joegoslavië. Het overgeven, nauwelijks of geen trek hebben in eten en de angst om over te geven of onwel te worden, bleken dus heel reëel en hadden een lichamelijke in plaats van psychische oorzaak.

Wonder
Een bevriend internist uit voormalig Joegoslavië bevestigde mij dat de klachten heel herkenbaar waren en een logisch gevolg zijn van deze bacterie, die uitsluitend met langdurige behandeling van een cocktail van allerlei antibiotica is te bestrijden. Als de vrouw niet naar het ziekenhuis was gegaan, zou ze er uiteindelijk aan zijn overleden…
Het is een wonder dat ze het al die jaren heeft kunnen volhouden. In het ziekenhuis was ze in goede handen. Toen ik haar echtgenoot enkele weken later sprak, bleek de vrouw gelukkig aan de beterende hand te zijn.

Antidepressiva tegen darmbacterie
Conclusie: de psychiater dwong deze vrouw tot het innemen van antidepressiva tegen -naar achteraf bleek- een maag- of darmbacterie. En verhoogde uit gewoonte de dosis, waardoor de patiënte bijna gek werd. De zoveelste psychiater die zonder een gericht bloedonderzoek experimenteert met het voorschrijven van serotonineheropnameremmers. Het psychologenteam op hun beurt trok de conclusie dat deze maag- of darmbacterie vanzelf zou verdwijnen na het overlijden van de moeder van de vrouw.

Stoppen met klakkeloos voorschrijven
Dit voorbeeld is een oproep aan psychiaters om te stoppen met het klakkeloos voorschrijven van antidepressiva en een les voor psychologen zodat zij gaan beseffen hoeveel psychisch leed zij kunnen veroorzaken door te graven in iemands verleden en te concluderen dat een echtscheiding of nog erger, het overlijden van een lieve zorgzame moeder, psychische problematiek kan oplossen.

Helaas is dit niet het enige voorbeeld van falende hulpverlening. Hele families zijn al door dit soort waanzinnige psychologische analyses uit elkaar gedreven! Vandaar mijn pleidooi om deze pseudowetenschap nog eens goed onder de loupe te nemen en wellicht zelfs uit het rijtje beproefde wetenschappen te schrappen.

 

 

Voeg hier uw reactie toe